Prawo cywilne

  • reprezentowanie powoda i pozwanego przed Sądem w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych;
  • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej;
  • prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek i zabezpieczenie spadku);
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa własności nieruchomości, sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości;
  • reprezentowanie wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

KANCELARIE ADWOKACKIE

76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 54 / Starzyńskiego 1

Scroll to Top