Prawo administracyjne

  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzanie odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych,
  • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej,
  • doradztwo w kwestiach administracyjnych,
  • obsługa prawna w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji.

KANCELARIE ADWOKACKIE

76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 54 / Starzyńskiego 1

Scroll to Top