Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania, w tym odszkodowania powypadkowe i roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • tzw. odszkodowania za słupy energetyczne - roszczenia z tytuły posadowienia linii przesyłowych i przewodów na nieruchomościach,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • naruszenie posiadania i własności, eksmisja,
 • nabycie własności,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie,
 • służebności,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
 • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzór nad procesem ich wykonywania,
 • doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń,
 • opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
 • opracowywanie projektów ugody sądowej,
 • reprezentacja w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym,
 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami,
 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu, wydziedziczanie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, dochodzenie zachowku, podważanie fałszywych testamentów.

KANCELARIE ADWOKACKIE

76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 54 / Starzyńskiego 1

Scroll to Top