Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
 • sporządzanie majątkowych umów małżeńskich i doradztwo prawne w tym zakresie,
 • sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej w drodze umowy lub w postępowaniu przed sądem,
 • sprawy o alimenty, w tym także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • reprezentacja w powyższych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

KANCELARIE ADWOKACKIE

76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 54 / Starzyńskiego 1

Scroll to Top