Wojciech Kaczmarek

 

Adwokat Wojciech Kaczmarek ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1975r. . Pracę magisterską złożył z procedury karnej. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie . Po złożeniu egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów w 1980r. Wieloletni członek władz samorządowych adwokatury.

Posiada wieloletnie ,szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Skutecznie negocjuje z organami ścigania w sprawach karnych.

Adwokat Wojciech Kaczmarek specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw karnych , spraw odszkodowawczych ,spadkowych o podział majątku a z zakresu prawa rodzinnego spraw rozwodowych ,alimentacyjnych , w zakresie władzy rodzicielskiej i spraw o charakterze międzynarodowym.>

 

Współpracuje z kancelariami adwokackimi w Niemczech ,Nowym Yorku, Londynie, Oslo.

 

 • PRAWO KARNE
 • PRAWO CYWILNE
 • PRAWO RODZINNE
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Prawo karne

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu uproszczonym, zwyczajnym, w trybie przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym i o wznowienie postępowania, a także w sprawach o wykroczenia;
 • postępowanie wykonawcze - odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary; ze szczególnym uwzględnieniem spraw klientów z zagranicy.
 • uczestniczenie w czynnościach dot. osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze, jak również udział w posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, listu żelaznego ,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, m. in. sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sporządzanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, reprezentacja przed Sądem;
 • występowanie przed Sądem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
 • >obrona nieletnich przed Sądem Rodzinnym

Prawo cywilne

 • reprezentowanie powoda i pozwanego przed Sądem w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych;
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej;
 • prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek i zabezpieczenie spadku);
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa własności nieruchomości, tj. sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości , spraw o odszkodowanie z tytułu zajęcia gruntu przez urządzenia energetyczne czy gazowe.
 • reprezentowanie wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo rodzinne

 • reprezentowanie powoda i pozwanego w sprawach o rozwód i separację, alimenty a także zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • reprezentowanie wnioskodawcy i uczestnika w sprawach o podział majątku;
 • prowadzenie spraw w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem; reprezentowanie stron zamieszkałych za granicą.
 • prowadzenie spraw o alimenty;
tel.kom 500183701 email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KANCELARIA ADWOKACKA

76-200 Słupsk, ul. Stefana Starzyńskiego 1

Scroll to Top