logo ap

 

Godziny otwarcia Kancelarii:

poniedziałek - piątek 8 - 16

Dyżur w czwartki do godziny 19


 

Zmiana lokalu!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 listopada 2019 roku Kancelaria ostatecznie i na trwałe została ulokowana w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze kamienicy przy ulicy Starzyńskiego 1 w Słupsku. Gabinety znajdują się w sąsiedztwie słupskiej siedziby Radia Gdańsk, bezpośrednio nad Cukiernią Muszelka.

Zapraszamy!


Prawo karne

  • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu uproszczonym, zwyczajnym, w trybie przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym i o wznowienie postępowania, a także w sprawach o wykroczenia;

  • postępowanie wykonawcze - odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary;

  • reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu postępowania odnośnie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego;

  • uczestniczenie w czynnościach dot. osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze, jak również udział w posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania reprezentowanie pokrzywdzonego, m. in. sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sporządzanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, reprezentacja przed Sądem;

  • występowanie przed Sądem jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym;

  • obrona nieletnich przed Sądem Rodzinnym

KANCELARIA ADWOKACKA

76-200 Słupsk, ul. Stefana Starzyńskiego 1

Scroll to Top